Syre/Kalkfjerner 40%

  Varenr: 203010
  NOK 209,- NOK 167,- eks.mva NOK 209,- NOK 167,- eks.mva

  EGENSKAPER:

  Sterkt surt vaskemiddel.

   

  BRUKSOMRÅDE:

  For fjerning av betong, kalk, sementrester, diverse oksyder og rust.

  Også meget godt egnet til aluminiumsvask som f.eks. felger og lastebil lemmer .

  Godt egnet til å fjerne skjellgroe på båter, samt vanskelig område ved vannlinje.

   

  DOSERINGSVEILEDNING:

  Kan brukes som konsentrat eller blandes ut i vann etter behov.

  Anbefaler å teste på et lite område før bruk.

  NB! LA IKKE PRODUKTET TØRKE PÅ OVERFLATEN.

   

  BRUKSVEILEDNING:

  Da dette produktet er saltsyrebasert, anbefaler vi å teste på et lite område før bruk,

  for å unngå skader på ømtålige flater.

  Påføres med svamp eller børste, la ikke tørke. Bruk vernebriller/ vernehansker og

  Åndedrettsvern da dette produktet avgir sterk lukt.

  Etter en stunds virketid, spyles det med store mengder vann. Ved tykke belegg,

  gjenta behandlingen til ønsket resultat.

   

  Oppbevaring:

  OPPBEVARES FROSTFRITT, IKKE FOR VARMT, INNELÅST OG I TETT BEHOLDER.

  Antall
  Meld deg på vårt nyhetsbrev